ประกาศเลื่อน"งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563"

ประกาศเลื่อน"งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563"

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
สมาคมการค้า นวัตกรรมการพิมพ์ไทย ขอประกาศเลื่อน"งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563"
โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกาย และจิดใจที่แข็งแรง
ด้วยความห่วงใย
สมาคมการค้า นวัตกรรมการพิมพ์ไทย

Powered by MakeWebEasy.com