สมาคมการค้า นวัตกรรมการพิมพ์ไทยได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563

สมาคมการค้า นวัตกรรมการพิมพ์ไทยได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 กระทรวงพาณิชย์และสภา หอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนาสมาคมการค้า และมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำ ปี 2563 หรือ Together is Power 2020 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อกระตุ้นให้สมาคมการค้าพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจของประเทศ พร้อมผลักดันให้ธุรกิจไทยสามารถเติบโตตามมาตรฐานธุรกิจสากล

ในงานครั้งนี้คุณประภาพร มโนมัยวิบูลย์ นายกสมาคมการค้า นวัตกรรมการพิมพ์ไทยและกรรมการผู้จัดการบริษัท ปภาวิน จำกัดได้รับเกียรติ ขึ้นรับมอบรางวัลจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคธุรกิจการค้าของไทย และให้เอกชนเป็นทัพหน้า ซึ่งการจัดงานสะท้อนถึงความสำเร็จของการทำงานในภาคธุรกิจและก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างกันและเป็นที่น่ายินดีแก่สมาคมการค้า และผู้บริหารที่ได้รับรางวัลภายในงานถือเป็นกำลังสำคัญ ในการเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com