การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2565 สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2565 สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านนายกและกรรมการบริหาร สมาคมการค้า นวัตกรรมการพิมพ์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2565 จาก "สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย" ( Thai Small and Medium Enterprises Council )  

Powered by MakeWebEasy.com