สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย มีการจัดการประชุมและมีการส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์และหน้าที่ของมนตรีวาระ 2563-2564

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย มีการจัดการประชุมและมีการส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์และหน้าที่ของมนตรีวาระ 2563-2564

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 63 ที่ผ่านมา สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย มีการจัดการประชุมและมีการส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์และหน้าที่ของมนตรีวาระ 2563-2564 ให้กับคุณพงษ์ธีระ พัฒนพีระเดช ซึ่งสมาคมการค้า นวัตกรรมการพิมพ์ไทย โดยมีท่านนายกฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย


Powered by MakeWebEasy.com